Az etikus magatartás iránti elkötelezettségem és a szilárd etikai alapok a vállalkozásom egyik legfontosabb eleme. Elkötelezett vagyok a korrekt, etikus kultúrán alapuló üzleti működés mellett.

Hosszú távon csak úgy nézhetek szembe a versenypiac kihívásaival, ha személyesen erkölcsi felelősséget vállalok elveimért. Tevékenységem során mindig köteles vagyok törvényesen, etikusan eljárni.

1. Etikai Alapelvek/Értékek

A vállalkozás központi értékei:

  • Őszinteség
  • Tisztességesség
  • Szavahihetőség
  • Mások tisztelete
  • Felelősség
  • Számon kérhetőség
  • Megbízhatóság
  • Törvénytisztelet

2. Jogszabályoknak való megfelelés

Tisztesség melletti elkötelezettségem a törvények és egyéb jogszabályok betartásával kezdődik. Ismerem és betartom a törvényes üzletvitelhez szükséges jogszabályokat és szabályozásokat.
Betartom valamennyi érvényesen vállalt szerződéses kötelezettségem, és nem élek vissza jogaimmal.

3. Bizalmasság, információ biztonság, üzleti titok és szellemi tulajdon védelem

Elkötelezett vagyok az üzleti információk teljességének, bizalmasságának és hozzáférhetőségének biztosítása iránt. Az üzleti titok magában foglal minden olyan információt, ami még nem került nyilvánosságra, és káros lenne a partnereim számára, ha illetéktelenek számára hozzáférhetővé válna.

4. Adatvédelem, személyes adatok védelme

Tiszteletben tartom a személyiségi jogokat és elismerem partnereim, és egyéb természetes személyek azon igényét, hogy biztosak lehessenek abban, hogy személyes adataikat megfelelően, kizárólag jogszerű üzleti célból kezelik. Elkötelezett vagyok az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés iránt. Kizárólag olyan személyes adatokat szerzek meg és kezelek, ami szükséges, és megfelelő tájékoztatást adok az érintetteknek e tevékenységekről.